ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

 

    კოვიდვაქცინით შესვლის პირობები

 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში შესასვლელად კოვიდ-ვაქცინირებულთათვის არ მოქმედებს განსხვავებული წესი.

 


   კოვიდვაქცინის გარეშე შესვლის პირობები

 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ვიზის მოთხოვნის უფლება ეძლევათ შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებს:

  • უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მათი ოჯახის წევრებს, რომლებმაც უნდა განაახლონ მუშაობა ან ბიზნეს საქმიანობა სხვადასხვა სფეროებში;
  • ჩინეთის მოქალაქეების ან ჩინეთში მუდმივი ბინადრობის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ოჯახის წევრებს - მათ შორის მეუღლე, მშობლები, შვილები და სხვა ოჯახის წევრები (და-ძმა,  ბებია, ბაბუა და შვილიშვილები) ოჯახის გაერთიანების მიზნით, ნათესავების მოსანახულებლად, დაკრძალვაზე დასასწრებად, ავადმყოფი ნათესავების მოსანახულებლად;
  • ჩინეთის ნავსადგურში მდგომი გემის ეკიპაჟის წევრებს;
  • მაღალი ხარისხის მქონე კვალიფიციურ პირებს;
  • აზიისა და წყნარი ოკეანეთის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (APEC) მოქმედი ბიზნეს სამგზავრო ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ ასევე სავიზო განაცხადის წარდგენა M კატეგორიის (კომერციული და სავაჭრო საქმინაობა) ვიზაზე, თუ წარმოადგენენ შესაბამის მოქმედ ბარათს და ჩინური მხარის მიერ მიღებულ მოწვევას.

 

   

ნებისმიერი მგზავრი (მიუხედავად ვაქცინაციისა), რომელიც მიემგზავრება საქართველოდან ჩინეთში გამგზავრებამდე 48 საათის პერიოდში უნდა გაიკეთოს პირველი RT-RCP ტესტი, ხოლო თვითმფრინავში ჩასხდომამდე 24 საათის განმავლობაში კი მეორე RT-RCP ტესტი სხვადასხვა ლაბორატორიებში (აუცილებელია ინგლისურენოვანი და ბეჭედდასმული ტესტების პასუხები). შესაბამისი ტესტების პასუხებში უნდა იქნას მითითებული აპლიკანტის სახელი და გვარი, პასპორტის ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი და სხვა.

 

ორივე ტესტის უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, მგზავრი უნდა დარეგისტრირდეს, შეავსოს „ჯანმრთელობის დეკლარაცია“  და ატვირთოს ლაბორატორიის პასუხები შემდეგ ვებ-გვერდზე https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/. ჩინეთის საელჩო, მონაცემთა გადამოწმების შემდეგ, განმცხადებელს გაუგზავნის მწვანე QR კოდს, რაც იძლევა თვითმფრინავში ჩასხდომის ნებართვას. QR კოდის წარდგენა შესაძლებელია როგორც ელექტრონული, ისე ამობეჭდილი ფორმით. ტესტების ჩატარება სავალდებულოა ნებისმიერი ასაკის პირისათვის.

 

საქართველოდან ჩინეთში მიმავალ მგზავრებს უფლება აქვთ გაიარონ იმდენი სატრანზიტო ქვეყანა, რამდენსაც საჭიროება მოითხოვს, მხოლოდ ბოლო ტრანზიტის ქვეყანაში (ქვეყანაში, საიდანაც პირდაპირ გაემგზავრება პირი ჩინეთის მიმართულებით) მგზავრმა განმეორებით უნდა ჩაიტაროს RT-RCP ტესტები გამგზავრებამდე და ხელახლა გაიაროს პროცედურა მწვანე QR კოდის მისაღებად ტრანზიტულ ქვეყანაში არსებულ ჩინეთის საელჩოში, აუცილებელია წინასწარკონსულტაცია საელჩოსთან კონკრეტული მოთხოვნების გათვალისწინების მიზნით.

 

ჩინეთის საზღვრის კვეთის შემდგომ, ნებისმიერი პირი ვალდებულია, ჩაიტაროს ნუკლეინის მჟავისა და IgM ანტისხეულების  ტესტები აეროპორტში. თითოეული ტესტის საფასურია დაახლოებით 80 RMB (40 ლარი), რომელიც მგზავრმა თავად უნდა დაფაროს.

 

 

ქვეყანაში შესვლის შემდგომ, ნებისმიერ პირს მოეთხოვება კარანტინი/თვითიზოლაცია ფორმულით 7+3 (7 დღიანი ცენტრალიზებული სამედიცინო კარანტინი; 3 დღიანი იზოლაცია სახლის პირობებში). 


 

   დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

 

ბმული 1

ბმული 2 ჰონგ-კონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში შესვლის წესები

2022 წლის 1 მაისიდან ჰონგ კონგში შესვლის უფლება მიეცათ არარეზიდენტ პირებს, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ კორონავირუსზე ვაქცინაციის სრული კურსი და ფლობენ შესაბამის დოკუმენტს. სავალდებულოა გამგზავრებამდე  48 საათის შუალედში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა და საკარანტინე სასტუმროს 7 ან 14 დღიანი ჯავშანი.  კარანტინში მყოფ პირებს ყოველდღე ჩაუტარდებათ ანტიგენის სწრაფი ტესტი, ხოლო მე-5 და მე-12 დღეს PCR ტესტი. სრული ინფორმაცია განთავსებულია ბმულზე: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

 


 

 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 17.08.2022