ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

 

 

 ზოგადი ინფორმაცია

 

 

2023 წლის 15 მარტიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ნებისმიერი კატეგორიის ვიზის მოთხოვნის/აღების უფლება ეძლევათ, მათ შორის ტურისტული და მკურნალობის მიზნით.

 

ნებისმიერმა მგზავრმა, რომელიც მიემგზავრება საქართველოდან ჩინეთში, გამგზავრებამდე 48 საათით ადრე უნდა ჩაიტაროს RT-RCP ტესტირება (აუცილებელია ინგლისურენოვანი და ბეჭედდასმული ტესტის პასუხის წარდგენა). შესაბამისი ტესტის პასუხში უნდა იყოს მითითებული აპლიკანტის სახელი და გვარი, პასპორტის ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი და სხვა. ტესტის უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, მგზავრს ეძლევა ჩინეთში გამგზავრების უფლება. ჩინეთში გამგზავრებამდე ტესტის პასუხს ასევე ითხოვს ავიაკომპანია.

 

ხოლო პირები, რომლებიც მიემგზავრებიან საქართველოდან ჩინეთში პირდაპირი ფრენით, გამგზავრებამდე 48 საათით ადრე უნდა ჩაიტარონ RT-RCP ტესტი ან სწრაფი ანტიგენის ტესტი (RAT). ტესტის უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, მგზავრს ეძლევა  ჩინეთში გამგზავრების უფლება. ამ შემთხვევაში ავიაკომპანიის მხრიდან მგზავრს არ მოეთხოვება ტესტის პასუხის წარდგენა.

 

ყველა მგზავრს, რომელიც მიემგზავრება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, მგზავრობის დროს მოეთხოვება სამედიცინო პირბადის ტარება.

 

ჩინეთში მიმავალ მგზავრებს შეუძლიათ თავად აირჩიონ „ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საზღვრის კვეთის ჯანმრთელობის დეკლარაციის ბარათის“ შევსების რომელიმე ქვემოთ მოცემული მეთოდი:


1) WeChat-ის მინი პროგრამა „海关旅客指尖服务“ (Customs Passenger FingertipService) 

 

2) ვებ-გვერდი: https://htdecl.chinaport.gov.cn/htdeclweb/home/pages/healthDeclare/declare.html

 

3) „掌上海关“-ის (CHINA CUSTOMS) აპლიკაცია 

 


 

   დამატებითი ინფორმაცია

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

 

ბმული 1

 


 

ჰონგ-კონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში შესვლის წესები

 

 

2023 წლის 6 თებერვლიდან შეიცვალა ჰონგ-კონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში შესვლის წესები, კერძოდ, გაუქმდა ვაქცინაციის სერტიფიკატის წარდგენის ვალდებულება.

 

ჩინეთის ტერიტორიიდან და მაკაოს სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონიდან ჰონგ-კონგში შესული მგზავრებისთვის ასევე გაუქმდა COVID-ტესტირების ვალდებვულებაც. 

 

ხოლო ტაივანიდან და ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან ჰონგ-კონგში გამგზავრების მსურველმა პირებმა, გარდა 3 წლის ასაკის ქვემოთ ბავშვებისა, ადმინისტრაციულ რეგიონში შესვლისას უნდა წარადგინონ 24 საათით ადრე ჩატარებული ანტიგენის სწრაფი ტესტის (RAT), ან 48 საათით ადრე ჩატარებული PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხი. სავალდებულოა აღნიშნული ტესტების პასუხების 90 დღის განმავლობაში შენახვა. ასევე შესაძლებელია ტესტების პასუხების ნებაყოფლობით ატვირთვა ელექტრონულად პორტალზე: Health Declaration Form.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე:  https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

 


 

 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 21.03.2023