უზბეკეთის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეთა შესვლის პირობები

 

 ზოგადი ინფორმაცია

2022 წლის 10 ივნისიდან, მოიხსნა კორონავირუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში შემოღებული ყველა დროებითი შეზღუდვა. კერძოდ, გაუქმდა უზბეკეთის რესპუბლიკის საზღვრის კვეთისას, ვაქცინაციის სრული კურსის დამადასტურებელი მოწმობის ან ბოლო 72 საათის განმავლობაში აღებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენის ვალდებულება.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://uzbektourism.uz/ru/news/view?id=2247 

 

 დამატებითი ინფორმაცია

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ბმული 1 

ბმული 2 


  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 09.06.2022 წელს