ისრაელის სახელმწიფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალური დირექტორატის რეკომენდაციების შესაბამისად, ისრაელში შემოსასვლელად მოხსნილია ყველა სახის COVID-19-შეზღუდვა და აღარ არის საჭირო ვაქცინაციის ან გამოჯანმრთელების სერთიფიკატის და კოვიდ-ტესტის პასუხის წარდგენა.

 

 

ისრაელში გამგზავრებისას ძალაშია შემდეგი აუცილებელი მოთხოვნები:

 

  • გამოფრენამდე  10 დღის განმავლობაში ვიზიტორმა უნდა შეავსოს აპლიკაცია – https://corona.health.gov.il/en/flights/ , რომელიც უნდა წარადგინოს გამოფრენისას (შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ციფრული, ასევე ფიზიკური ასლი)
  • ვიზიტორის  ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი უნდა მოიცავდეს  Covid19-ვირუსის მკურნალობას.

 

რომელიმე ზემოაღნიშნული პირობის დარღვევამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს ისრაელში შესვლაზე უარის თქმა 5 წლამდე ვადით.

 

 


 დამატებითი ინფორმაცია 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პანდემიის პერიოდში მგზავრობის რეგულაციები იცვლება სწრაფად. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/

 


 

 ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

 განახლებულია 04.08.2022 წელს