კატარის სახელმწიფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 ზოგადი ინფორმაცია

კატარის სახელმწიფოში ქვეყნების მიმართ გამოიყენება ჯანდაცვის სტანდარტული ან ჯანდაცვის ე.წ. წითელი ზომები. საქართველო 26 მარტიდან იმ სახელმწიფოთა სიაშია, რომელთა მიმართ გამოყენებულია ჯანდაცვის სტანდარტული ზომები.

შესაბამისად, საქართველოდან მიმავალ მგზავრებზე გავრცელდება შემდეგი გამარტივებული COVID-19 რეგულაციები:

ნებისმიერი მგზავრი, გამგზავრებამდე 72 საათით ადრე ვალდებულია გაიაროს წინასწარი რეგისტრაცია და ატვირთოს შესაბამისი დოკუმენტაცია (ვაქცინაციის ცნობა, პასპორტის, PCR ან სეროლოგიური ტესტის პასუხი და ა.შ.) - შემდეგ ვებგვერდზე - www.ehteraz.gov.qa. აღნიშნული ვალდებულებისაგან თავისუფლდებიან კატარის მოქალაქეები და კატარში ბინადრობის (QID) მქონე პირები, თუმცა კატარში შესვლის პროცედურების გამარტივების მიზნით აღნიშნული მოთხოვნის შესრულება რეკომენდებულია ყველა მგზავრისათვის.

ნებისმიერი მგზავრი, მათ შორის კატარის მოქალაქე და კატარის ბინადრობის მოწმობის მქონე პირი, რომელიც მიემგზავრება კატარის სახელმწიფოში, ვალდებულია შეავსოს ვალდებულების და აღიარების ფორმა (Undertaking and Acknowledgement Form), რომელიც განთავსებულია კატარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, კატარის ავიახაზების www.ehteraz.gov.qa  ვებ-გვერდებზე.

კატარის მოქალაქეები ან კატარის ბინადრობის მოწმობის მქონე პირები, რომლებიც კატარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ  აღიარებული ვაქცინებით სრულად არიან ვაქცინირებული ან გადატანილი აქვთ COVID-19 და მიემგზავრებიან საქართველოდან, გათავისუფლებული არიან გამგზავრებამდე PCR ტესტის ჩატარებისა და კარანტინის გავლის ვალდებულებისაგან. მათ კატარში ჩასვლიდან 24 საათის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით კატარის პირველადი სამედიცინო ჯანდაცვის ცენტრებში ან კერძო კლინიკებში უნდა გაიკეთონ ანტიგენის სწრაფი ტესტი.

კატარის მოქალაქეები ან კატარის ბინადრობის მოწმობის მქონე პირები, რომლებიც კატარში მიემგზავრებიან საქართველოდან და არ არიან აცრილები კატარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ სრულად აღიარებული ვაქცინით, გათავისუფლებული არიან გამგზავრებამდე PCR ტესტის ჩატარების ვალდებულებისაგან, თუმცა კატარში ჩასვლის შემდეგ გაივლიან 5 დღიან სავალდებულო თვითიზოლაციას სახლის პირობებში. მოქალაქეებს ანტიგენით ტესტირება ჩაუტარდებათ მე-5 დღეს და თვითიზოლაციის სივრცეს დატოვებენ მე-5 დღეს.

ვიზიტორები, კატარის ბინადრობის არმქონე პირები, რომელიც სრულად არიან ვაქცინირებული კატარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ სრულად აღიარებული ვაქცინებით და მიემგზავრებიან საქართველოდან, ვალდებულნი არიან PCR ტესტი გაიკეთონ კატარში გამგზავრებამდე 48 საათით ადრე. კატარში ჩამოსვლის შემდეგ თავისუფლდებიან კარანტინის გავლისა და შემდგომი ტესტირების ვალდებულებისაგან.

არავაქცინირებული ვიზიტორებისათვის სავალდებულოა PCR ტესტი კატარში გამომგზავრებამდე 48 საათით ადრე, 5 დღიანი სასტუმრო კარანტინი (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირი არის კატარის ბინადრობის მოწმობის მქონე პირის პირველი რიგის ნათესავი). ანტიგენით ტესტირება ჩაუტარდებათ მე-5 დღეს და თვითიზოლაციის სივრცეს დატოვებენ მე-5 დღეს.

კატარის სახელმწიფო სრულად აღიარებს შემდეგ ვაქცინებს:

  1. Pfizer BioNTech (mRNA vaccine) - მოქმედების ვადა 9 თვე მეორე დოზიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ, ბუსტერ დოზიდან 12 თვე.  
  2. ModernaTX, Inc. (mRNA vaccine) - მოქმედების ვადა 9 თვე მეორე დოზიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ, ბუსტერ დოზიდან 12 თვე;
  3. Vaxzevria, and Covishield by Oxford-Astrazeneca (Viral Vector vaccine) - მოქმედების ვადა 9 თვე მეორე დოზიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ, ბუსტერ დოზიდან 12 თვე;
  4. Janssen/Johnson&Johnson by Janssen Pharmaceuticals Companies of Johnson & Johnson (Viral Vector vaccine) - მოქმედების ვადა 9 თვე პირველი დოზიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ, ბუსტერ დოზიდან 12 თვე.

კატარის სახელმწიფო ნაწილობრივ და გარკვეული პირობითობის დაცვით აღიარებს შემდეგ ვაქცინებს (მათი მოქმედების ვადა არის 6 თვე მეორე დოზიდან 14 დღის გასვლის შემდეგ):

  1. BBIBP-CorV/Sinopharm by Beijing Institute of Biological Products (Inactivated vaccine)
  2. Sputnik V
  3. Sinovac
  4. Covaxin

კატარის სახელმწიფოს მიერ ნაწილობრივ და გარკვეული პირობითობის დაცვით აღიარებული ვაქცინებით აცრილი პირების იმუნური სტატუსი ძალაშია ექვსი (6) თვის განმავლობაში მე-2 დოზის ან ბუსტერ დოზის მიღებიდან 14 დღის შემდეგ. კატარის მიერ ზემოთ აღნიშნული  ნაწილობრივ აღიარებული ვაქცინებით სრულად აცრილმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ბოლო 30 დღის მანძილზე ანტისხეულებზე გაკეთებული სეროლოგიური ტესტის პასუხი. იმ შემთხვევაში თუ ნაწილობრივ აღიარებული ვაქცინებზე დამატებით მგზავრს ბუსტერ დოზა გაკეთებული აქვს სრულად აღიარებული ვაქცინით (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Janssen/Johnson&Johnson), იმუნური სტატუსი განესაზღვრება 12 თვით და სეროლიგიური ტესტის პასუხის წარმოდგენა სავალდებულო არ არის.

სრულად ვაქცინირებულ პირად მიიჩნევა, ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე, ვინც მიიღო კატარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ აღიარებული ვაქცინის სრული დოზა მისი მოქმედების ვადის ფარგლებში.

Covid19 ინფექციის გადატანილ პირებს (რაცდადასტურებული უნდა იყოს ოფიციალურად და გადამოწმებადი შესაბამი ლაბორატორიული ტესტის პასუხით) იმუნური სტატუსი აქვთ ინფიცირებიდან 12 თვის მანძილზე. 

მგზავრმა, რომელიც ვაქცინირებული არ არის კატარის სახელმწიფოში, უნდა წარმოადგინოს ვაქცინაციის ინგლისურენოვანი სერთიფიკატი მოქმედი QR კოდით, რომელიც შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას: ვაქცინის მიმღების სახელი და გვარი, როგორც აღნიშნულია მის პასპორტში, ვაქცინაციის თარიღი, როგორც პირველი, ასევე მეორე დოზა, ვაქცინის ტიპი/დასახელება, ვაქცინის ლოტის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ვაქცინაციის დაწესებულების ოფიციალური ლოგო და ბეჭედი. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx

 


 ტრანზიტით გავლის პირობები

ჰამადის საერთაშორისო აეროპორტში ტრანზიტულ მგზავრებს არ მოეთხოვებათ ტრანზიტის შემთხვევაში PCR ტესტის პასუხი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც PCR ტესტის პასუხის წარდგენა მოთხოვნილია მგზავრის დანიშნულების ქვეყნის მიერ.


 

 დამატებითი მოთხოვნები

კატარში ჩასულმა ნებისმიერმა მგზავრმა საკუთარ მობილურ მოწყობილობაზე უნდა გადმოწეროს და გაააქტიუროს სპეციალური აპლიკაცია - Ehteraz. ამისათვის მგზავრს უნდა ჰქონდეს ან კატარის მობილური სერვისების პროვაიდერი ერთ-ერთი კომპანიის (Ooredoo, Vodafone) ან საერთაშორისო SIM ბარათი, საჭიროების შემთხვევაში SIM ბარათები ხელმისაწვდომია ჰამადის საერთაშორისო აეროპორტში და აბუ სუმრას სასაზღვრო პუნქტში.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პანდემიის პერიოდში მგზავრობის რეგულაციები იცვლება სწრაფად. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ბმულებზე: 

  1. კატარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდი.
  2. კატარის ავიახაზები (კატარში შესვლის მოთხოვნები).

 

 ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

 განახლებულია 25.03.2022 წელს