რუმინეთში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

   გაუქმდა რუმინეთის სახელმწიფოს საზღვრის კვეთის დროს დაწესებული, COVID-19 გამოწვეული ყველა შეზღუდვა და რეგულაციები დაუბრუნდა პანდემიამდელ პერიოდს.

 


 დამატებითი ინფორმაცია

 

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252468

 


 

   ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 განახლებულია 03.05.2022 წელს