საფრანგეთის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

საფრანგეთის რესპუბლიკაში 2022 წლის პირველი აგვისტოდან გაუქმდა კორონავირუსის გამო დაწესებული ყველა შეზღუდვა და საზღვრის კვეთის რეგულაციები დაუბრუნდა პანდემიამდელ პერიოდს.

ამასთან, 2023 წლის 31 მარტამდე იტოვებენ უფლებას, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესების შემთხვევაში, შემოიღონ ტესტის წარდგენის ან ვაქცინის სერტიფიკატის წარდგენის ვალდებულება საზღვარზე.

 ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: https://www.gouvernement.fr/actualite/covid-19-fin-du-pass-sanitaire-le-1er-aout-2022?fbclid=IwAR3q7qDz3AJM1LSVsdC2XPOE6MHsGyN7NwHwF-xrQqavyN0PSgZPNJHJuOE


 

   ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

 განახლებულია 01.08.2022 წელს