ნიდერლანდების სამეფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 კოვიდვაქცინით შესვლის პირობები

2022 წლის 15 მარტიდან ვროკავშირის/შენგენის ზონის ფარგლებს გარედან, ძალიან მაღალი რისკის ქვეყნებიდან, როგორიცაა საქართველო ნიდერლანდებში შესვლას შეძლებენ მხოლოდ ის მგზავრები, რომლებიც არიან სრულად ვაქცინირებული ბუსტერის გარეშე (270 დღიანი მოქმედი სერთიფიკატით) ან აქვთ გამოჯანმრთელების სერტიფიკატი (180 დღის მოქმედების ვადით), ხოლო ბუსტერ დოზით ვაქცინირებულზე დღეების რაოდენობა არ არის განსაზღვრული.

 

   

COVID-19 ბარათი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

•    პირის სრული სახელი;
•    ვირუსი: SARS-CoV-2 ან მისი ნებისმიერი ვარიაცია;
•    ვაქცინა, რომელიც ავტორიზებულია EMA-ს ან WHO-ს მიერ;
•    ვაქცინის მწარმოებელი;
•    თითოეული დოზის გაკეთების თარიღი;
•    ქვეყანა (მათ შორის ევროკავშირის არაწევრიც), სადაც გაკეთდა ვაქცინა;
•    ცნობის/სერტიფიკატის გამცემი;
•    ენა: ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, პორტუგალიური, იტალიური ან ესპანური;
•    ცნობის/სერტიფიკატის გამცემი ხელმოწერა ან ბეჭედი;

დაშვებული ვაქცინებია:  Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac)

ამასთან, სრულად ვაქცინირებულად ითვლება პირი, რომელმაც:

•    გაიკეთა იმ ვაქცინის 2 დოზა, რომელიც მოითხოვს 2 დოზას;
•    გაიკეთა იმ ვაქცინის 1 დოზა, რომელიც მოითხოვს 1 დოზას; ან
•    მას შემდეგ, რაც დაინფიცირდა SARS-CoV-2-ით, გაიკეთა იმ ვაქცინის 1 დოზა, რომელიც მოითხოვს 2 დოზას;

ვაქცინების მეორე დოზის მიღებიდან გასული უნდა იყოს მინიმუმ 14 დღე. რაც შეეხება Janssen (Johnson&Johnson), რადგან ხსენებული ვაქცინა მოიცავს მხოლოდ ერთ დოზას, აცრიდან მინიმუმ 28 დღე უნდა იყოს გასული. 

 


 კოვიდვაქცინის გარეშე შესვლის პირობები

 

ნიდერლანდების სამეფოში კოვიდვაქცინის გარეშე დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ მითითებული კატეგორიის პირთა გამგზავრება:

საქართველოს მოქალაქეს ან/და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე პირს საქართველოდან ნიდერლანდების სამეფოში შესვლის უფლება აქვს საგამონაკლისო საფუძვლებით. კერძოდ, თუ ასეთი პირი:

მოქალაქეობა და ბინადრობის უფლება

 • ფლობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან შენგენის ზონის ქვეყნის მოქალაქეობას. შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირების ოჯახის წევრმაც (ოჯახის წევრის ვიზიტის პირობები).
 • ფლობს ნორვეგიის, ისლანდიის, შვეიცარიის, ლიხტენშტეინის, მონაკოს, ანდორას, სან მარინოს ან ვატიკანის მოქალაქეობას ან ბინადრობის ნებართვას. შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირების ოჯახის წევრმაც (ოჯახის წევრის ვიზიტის პირობები).
 • აქვს ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა, მაგრამ ფლობს ნიდერლანდების ბინადრობის ბარათს ან ბინადრობის ნებართვას გრძელვადიანი რეზიდენტების შესახებ ევროკავშირის 2003/109/EEC დირექტივის შესაბამისად. შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირების ოჯახის წევრმაც (ოჯახის წევრის ვიზიტის პირობები).
 • აქვს ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა, მაგრამ ფლობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე ბინადრობის უფლებას ევროკავშირის სხვა დირექტივებიდან ან შენგენის ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობიდან გამომდინარე, შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლოს ასეთი პირის ოჯახის წევრმაც (ოჯახის წევრის ვიზიტის პირობები).
 • ფლობს გრძელვადიან ვიზას (MVV).
 • ფლობს ნიდერლანდების იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მიერ გაცემულ ცნობას ქვეყანაში გრძელვადიანი დარჩენის შესახებ.
 • ფლობს ნიდერლანდების ბინადრობის ნებართვას. შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლოს ასეთი პირის ოჯახის წევრმაც (ოჯახის წევრის ვიზიტის პირობები).

სწავლა, კვალიფიკაცია და კვლევა

 • არის სტუდენტი, რომელიც ნიდერლანდებში შედის მოკლევადიანი ვიზიტით (3 თვეზე ნაკლები ვადით). სტუდენტს თან უნდა ჰქონდეს საგანმანთლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ცნობა. ასეთი საგანმანათლებლო დაწესებულება ნიდერლანდების იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მიერ აღიარებული უნდა იყოს „მასპინძელ ორგანიზაციად“ (IND-ის ტერმინოლოგიით, „აღიარებული სპონსორი“).
 • არის მაღალი კვალიფიკაციის მიგრანტი და ნიდერლანდებში შედის მოკლევადიანი ვიზიტით (3 თვეზე ნაკლები ვადით). ასეთ პირს უნდა ჰქონდეს დასაქმების ნიდერლანდური ნებართვა ან მტკიცებულება განსახორციელებელი სამუშაოს შესახებ.
 • არის მკვლევარი ან მეცნიერი, რომელიც ექცევა კულტურული და შემოქმედებითი სექტორის წარმომადგენლების გამონაკლისში.

სამსახური/მუშაობა

 • არის საკვანძო მნიშვნელობის დასაქმებული ან საგამონაკლისო პროფესიის მქონე: მზრუნველი, ექიმი, ექთანი ან მკვლევარი.
 • არის მესაზღვრე მუშა (frontier worker).
 • არის სეზონურად დასაქმებული.
 • დასაქმებულია სატრანსპორტო სექტორში შემდეგი მიმართულებებით:
 • ტვირთის გადაზიდვა;
 • საკონტეინერო გემები;
 • დიდი ტვირთის გადამზიდი გემები (მაგ. მადნეულის ან ქვანახშირის გადაზიდვა);
 • ტანკერები (მაგ. საწვავის და ქიმიკატების გადაზიდვა);
 • თევზსაჭერი გემები;
 • დასაქმებულია ენერგეტიკის სექტორში:
 • ნავთობის ან ბუნებრივი აირის პლატფორმაზე; ქარის ენერგიის სადგურზე;
 • ოფშორულ კომპანიაში, რომელიც მომსახურებას უწევს ენერგეტიკის სექტორს;
 • არის პროფესიონალი, რომელიც უზრუნველყოფს გადაუდებელი ტექნიკური დახმარების აღმოჩენას კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სექტორისთვის და აუცილებელია სპეციალიზებული ცოდნა და ფიზიკურად ადგილზე ყოფნა;
 • არის საჰაერო ეკიპაჟის წევრი.
 • არის შესაბამისი მოწმობის მქონე მეზღვაური. ეს გამონაკლისი არ ვრცელდება კომერციული იახტების ან რეკრეაციული ხომალდების მეზღვაურებზე.
 • არის მეზღვაური იმ კომერციულ ხომალდზე, რომლის სიგრძე არის 24 მეტრი ან აღემატება მას.
 • არის დიპლომატი.
 • აქვს სამსახურებრივი პასპორტი და საჭიროებს ქვეყანაში შესვლას სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით.
 • არის სამხედრო პირი/შეიარაღებული ძალების წევრი და საჭიროებს ქვეყანაში შესვლას სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით.
 • დასაქმებულია საერთაშორისო ან ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში.
 • არის ჟურნალისტი, როგორც ეს განსაზღვრულია ჟურნალისტების გამონაკლისით.
 • არის ელიტური სპორტსმენი როგორც ეს განსაზღვრულია ელიტური სპორტსმენების გამონაკლისით.
 • არის ბიზნესმენი, როგორც ეს განსაზღვრულია ბიზნესმენების გამონაკლისით.
 • არის კულტურული და შემოქმედებითი სექტორის წარმომადგენელი.

ოჯახთან ვიზიტი/ოჯახის წევრის მონახულება

 • აქვს საგამონაკლისო გარემოებები, რათა ესტუმროს ოჯახს. ეს შესაძლებელია მკაცრად განსაზღვრულ შემდეგ საგამონაკლისო შემთხვევებში:

- პირი ნიდერლანდებში სტუმრობს მძიმე ან ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახის წევრს ან ესწრება დაკრძალვას. პირი უნდა იყოს პირველი ან მეორე რიგის ოჯახის წევრი (როგორც ეს განსაზღვრულია ნიდერლანდების კანონმდებლობით). ასეთმა პირმა უნდა შეავსოს სპეციალური დეკლარაცია.

- პირი ნიდერლანდებში შედის კანონის მიხედვით აღიარებული საკუთარი პარტნიორის მშობიარობის გამო. თუ პირი არ არის დაქორწინებული კანონის მიხედვით, აუცილებელია დაუბადებელი ბავშვის მამობის/მშობლობის აღიარების ცნობა. გარდა ამისა, პირმა გინეკოლოგის ან მეანის მიერ გაცემული ცნობით უნდა დაამტკიცოს, რომ პარტნიორი არის 34 კვირაზე მეტი ხნის ორსული.

- პირი ნიდერლანდებში შედის ახლადდაბადებული შვილიშვილის მონახულების მიზნით. აუცილებელია სპეციალური დეკლარაციის შევსება.

- პირი არის განქორწინებული მშობელი მესამე ქვეყნიდან და სურს შვილის მონახულება. აუცილებელია სპეციალური დეკლარაციის შევსება.

საერთაშორისო დაცვა და ჰუმანიტარული საფუძვლები

 • პირი არის საერთაშორისო დაცვის ქვეშ.
 • პირს ნიდერლანდებში შესვლის ნებართვა აქვს ჰუმანიტარული საფუძვლებით.
 • არის ნიდერლანდების მოქალაქეობის არმქონე, რომელიც ექცევა დისტანციურ ურთიერთობაში მყოფი პარტნიორის კატეგორიაში.

 

 სასარგებლო ინფორმაცია

 

ქვეყნების კატეგორიზაციის (მაღალი რისკის, ძალიან მაღალი რისკის, უსაფრთხო) შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry/from-outside-the-eu 

საქართველოდან მიმავალი პირებისთვის: https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en/advies 


 

 ტრანზიტით გავლის პირობები

 

ტრანზიტი ნიდერლანდების გავლით ევროკავშირის/შენგენის ზონის გარეთ:

- პირმა უნდა დაამტკიცოს, რომ აქვს დამაკავშირებელი ფრენა ევროკავშირის/შენგენის ზონის გარეთ მდებარე ქვეყანაში. დამაკავშირებელი ფრენა უნდა სრულდებოდეს პირის ამსტერდამში ჩასვლიდან 48 საათის განმავლობაში. ამ პერიოდის განმავლობაში პირს ეკრძალება სატრანზიტო ზონის დატოვება.

- ევროკავშირის/შენგენის ზონის არაწევრი ქვეყნიდან ნიდერლანდების გავლით ტრანზიტი  ევროკავშირის/შენგენის ზონის წევრ ქვეყანაში:

- პირმა უნდა დაამტკიცოს, რომ აქვს ევროკავშირის/შენგენის ზონის წევრ ქვეყანაში შესვლის ნებართვა. ასეთი ნებართვა შეიძლება იყოს ამ ქვეყნის საელჩოს ნოტა ან სხვა სახის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს შესვლის ნებართვას. თუ პირს არ აქვს ასეთი დოკუმენტი, ნიდერლანდების სასაზღვრო სამსახური ადგილზე გადაწყვეტს, რამდენად შეუძლია პირს მგზავრობის გაგრძელება. ასევე, თუ პირს არ აქვს მსგავსი დოკუმენტი, მას ეძლევა რეკომენდაცია, რომ ადგილსამყოფელი ქვეყნიდან დანიშნულების ქვეყანაში გაემგზავროს პირდაპირი რეისით.


 სტუდენტების შესვლის პირობები

ნიდერლანდების სამეფოში შესვლა შეუძლია სტუდენტს, რომელიც ნიდერლანდებში შედის მოკლევადიანი ვიზიტით (3 თვეზე ნაკლები ვადით) და თან უნდა ჰქონდეს საგანმანთლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ცნობა. ამასთან, ასეთი საგანმანთლებლო დაწესებულება ნიდერლანდების იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურის (IND) მიერ აღიარებული უნდა იყოს „მასპინძელ ორგანიზაციად“ (IND-ის ტერმინოლოგიით, „აღიარებული სპონსორი“).

 


 დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პანდემიის პერიოდში მგზავრობის რეგულაციები იცვლება სწრაფად. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

 განახლებულია 20.04.2022 წელს