ბოლივიის მრავალეროვან სახელმწიფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

    ზოგადი ინფორმაცია

 

ბოლივიაში გამგზავრების მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ვალდებულია წარმოადგინოს:

  • კოვიდ 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სერტიფიკატი ამობეჭდილი სახით ან ელექტრონულად, რომელიც ადასტურებს ორი ან ერთი დოზის მიღებას ბოლივიაში შესვლამდე სულ მცირე 14 დღით ადრე;
  • RT PCR ტესტის უარყოფითი შედეგი 5 წელს გადაცილებული პირების შემთხვევაში:

ა) თვითმფრინავით მგზავრობის შემთხვევაში წარმოშობის ქვეყნიდან გამოფრენამდე 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული ტესტი

ბ) სახმელეთო, მდინარის ან ტბის ტრანსპორტით მგზავრობის შემთხვევაში ბოლივიაში შესვლამდე 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული ტესტი

  • ცხვირიდან აღებული ანტიგენის ტესტის პასუხი 5 წელს გადაცილებული პირების შემთხვევაში:

ა) თვითმფრინავით მგზავრობის შემთხვევაში წარმოშობის ქვეყნიდან გამოფრენამდე 48 საათის განმავლობაში ჩატარებული ტესტი

ბ) სახმელეთო, მდინარის ან ტბის ტრანსპორტით მგზავრობის შემთხვევაში ბოლივიაში შესვლამდე 48 საათის განმავლობაში ჩატარებული ტესტი

 

 


 

 

  დამატებითი მოთხოვნები

 

საზღვრის კვეთამდე სავალდებულოა დეკლარაციის შევსება ბოლივიაში მისამართის მითითებით:

https://www.rree.gob.bo/ingresobolivia/Registro.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1


 

 

   დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ბმული 1

ბმული 2

 

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 09.08.2022