დანიის სამეფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

   ზოგადი ინფორმაცია

29 მარტიდან გაუქმდა ყველა შეზღუდვა, რაც გამოწვეული იყო პანდემიის გავრცელებასთან და უკავშირდებოდა დანიის სამეფოს საზღვრის კვეთას. ანუ მოხსნილია ვაქცინაციის საბუთის წარდგენის ვალდებულება.

საგულისხმოა, რომ აუცილებელია პანდემიამდე არსებული საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ზოგადი მოთხოვნების დაცვა!


   დამატებითი ინფორმაცია

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე:

ბმული

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

 

  განახლებულია 30.03.2022