სომხეთის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

2022 წლის 1 მაისიდან სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლისას აღარ არის COVID-19-ისთვის PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის შემცველი სერთიფიკატის ან COVID-19-ის საწინააღმდეგო სრული ვაქცინაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენა. სომხეთის რესპუბლიკის საჰაერო და სახმელეთო საზღვარი გახსნილია სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის.

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე: ბმული

 


  სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 05.05.2022