მალდივის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 ზოგადი ინფორმაცია

მგზავრობა ნებადართულია ნებისმიერი მიზნით, მათ შორის ტურისტული მიზნით.

ტურისტული მიზნით ჩასულ მგზავრებს უნდა გააჩნდეთ სასტუმროს დადასტურებული ჯავშანი ქვეყანაში დაგეგმილი ყოფნის მთელი პერიოდისთვის.

ქვეყანაში ჩასვლისას, საზღვარზე ყველა ტურისტს შეუძლია უფასოდ მიიღოს 30-დღიანი ვიზა.

ტურისტული ვიზა შეიძლება გახანგრძლივდეს დამატებითი მოსაკრებლის გარეშე.

ყველა მგზავრმა, მათ შორის  ტურისტული მიზნით მიმავალმა მგზავრებმაც, ქვეყანაში შესვლისას უნდა წარადგინონ PCR ტესტის უარყოფითი შედეგი, რომელიც ჩატარებულ უნდა იყოს მგზავრობამდე არაუმეტეს 96 საათით ადრე. გამონაკლისს წარმოადგენენ 1 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეყანაში შესვლისას PCR ტესტის ჩატარება არ არის სავალდებულო.

ქვეყანაში აღიარებული ვაქცინებია:

 • Pfizer-BioTech
 • Moderna
 • Janssen
 • Sinopharm
 • Sputnik V;
 • Covishield  (AstraZeneca, ინდოეთი);

    ვაქცინაციის მეორე დოზის შემდეგ (Janssen შემთხვევაში ერთი დოზის შემდეგ) გასული უნდა იყოს მინიმუმ 14 დღე.

კარანტინის გავლისგან გათავისუფლებული არიან:

 • ტურისტული ვიზის მფლობელები (ორივე - ვაქცინირებული და არავაქცინირებული);
 • სრულად ვაქცინირებული მალდივების მოქალაქეები და მათი ოჯახის წევრები;
 • სრულად ვაქცინირებული დიპლომატიური ვიზის მფლობელები და მათი ოჯახის წევრები;
 • სრულად ვაქცინირებული სამუშაო ვიზის მფლობელები და მათი ოჯახის წევრები;
 • მგზავრები, რომლებიც უკვე იყვნენ დაავადებულნი COVID-19-ით, ხოლო მათი განკურნებიდან გასულია არაუმეტეს 60 დღისა;
 • 12 წლამდე ასაკის ბავშვები;
 • ვაქცინირებულ მშობლებთან ერთად მყოფი არავაქცინირებული არასრულწლოვანები.

ჩამოთვლილი კატეგორიის პირებმა, გარდა ტურისტებისა, ქვეყანაში შესვლიდან 3 - 5 დღეში, საკუთარი ხარჯებით უნდა ჩაიტარონ PCR ტესტი.

მალდივების არავაქცინირებული მოქალაქეები და მალდივების გრძელვადიანი ვიზის მფლობელი არავაქცინირებული უცხოელები ვალდებულნი არიან საკუთარი ხარჯებით გაიარონ 14-დღიანი კარანტინი. კარანტინის დასრულების შემდეგ მათ, ასევე საკუთარი ხარჯებით, უნდა ჩაიტარონ PCR ტესტი.

მგზავრები, რომლებიც ექვემდებარებიან კარანტინის გავლას, ქვეყანაში შესვლის ნებართვის მისაღებად, მგზავრობამდე 24-48 საათით ადრე უნდა დარეგისტრირდნენ შემდეგ მისამართზე: arrivals.heoc@health.gov.mv


 ტრანზიტით გავლის შესაძლებლობა

ნებადართულია მალდივების გავლით ტრანზიტი.

თუ ტრანზიტის ხანგრძლივობა აღემატება 24 საათს, მგზავრები ვალდებული არიან, მომდევნო მგზავრობამდე არაუმეტეს 96 საათით ადრე, განმეორებით ჩაიტარონ PCR ტესტი.


 რეგისტრაციის ვალდებულება 

მგზავრებმა, როგორც ქვეყანაში შესვლის, ასევე ქვეყნის დატოვების დროს, მგზავრობამდე არაუმეტეს 48 საათით ადრე, მალდივების სასაზღვრო უწყების ვებ-გვერდზე უნდა შეავსონ სპეციალური ელექტრონული დეკლარაცია - Traveler Health Declaration:  https://imuga.immigration.gov.mv/ethd


 დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია ამ ბმულებზე: 

https://www.tourism.gov.mv/

https://covid19.health.gov.mv/en/?c=0

 


 

 ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 14.02.2022 წელს