ისლანდიის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის წესები

 

  ზოგადი ინფორმაცია

გაუქმდა ყველა შეზღუდვა, რაც გამოწვეული იყო პანდემიის გავრცელებასთან და უკავშირდებოდა ისლანდიის რესპუბლიკის საზღვრის კვეთას. 

საგულისხმოა, რომ აუცილებელია პანდემიამდე არსებული საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ზოგადი მოთხოვნების დაცვა!

 

 დამატებითი ინფორმაცია 

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ბმულებზე:  ბმული 1;   ბმული 2;   


  

 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

 

 განახლებულია 08.04.2022 წელს