კორეის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

    ზოგადი ინფორმაცია

 

 

2022 წლის 1 ივნისიდან განახლდა საქართველოს მოქალაქეებისათვის მოკლევადიანი/ტურისტული ვიზების გაცემა.

 

კორეის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი ნებისმიერი პირი (განურჩევლად ვაქცინაციის სტატუსისა) ვალდებულია საზღვრის კვეთისას წარადგინოს  გამგზავრებამდე 48 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR-ტესტის ან 24 საათის განმავლობაში ჩატარებული სწრაფი ტესტის (Rapid Antigen Test) ნეგატიური პასუხი. დოკუმენტი გაცემული უნდა იყოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ.

 

ასევე,  სავალდებულოა კორეის რესპუბლიკაში შემოსვლიდან 24 საათის განმავლობაში განმეორებითი PCR ტესტის ჩატარება.

 

გრძელვადიანი ვიზის მფლობელთათვის, PCR ტესტი არის უფასო (ტესტის გაკეთება უნდა მოხდეს მუდმივი საცხოვრებლის მისამართის მიხედვით, მოქმედ სამედიცნო ცენტრებში).

 

მოკლევადიანი ვიზის მფლობელებისთვის (ტურისტი და სხვა) PCR ტესტი არის ფასიანი და მისი გაკეთება შესაძლებელია აეროპორტში არსებულ სპეციალურ ცენტრებში.

 

 

   დამატებითი ინფორმაცია

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

კოვიდ-19 რეგულაციები განთავსებულია კორეის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდი

კორეის დაავადებათა კონტროლის პრევენციის სააგენტოს ვებგვერდი (მხოლოდ კორეულ ენაზე)

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 05.08.2022