პორტუგალიის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

  ზოგადი ინფორმაცია 

2022 წლის 1 ივისიდან დროებით მოიხსნა პორტუგალიის რესპუბლიკაში კორონავირუსთან დაკავშირებით შემოღებული ყველა შეზღუდვა. პორტუგალიაში შესვლა შესაძლებელია მგზავრობის ნებისმიერი მიზნის შემთხვევაში, მათ შორის ტურისტული მიზნით.

გამგზავრების  მსურველთათვის  აღარ არის სავალდებულო ვაქცინაციის, გამოჯანმრთელების ან ჩატარებული ტესტის დოკუმენტის წარდგენა.


   დამატებითი ინფორმაცია

 

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ჯანდაცვის ვებ-გვერდი 

საიმიგრაციო სამსახურის ვებ-გვერდი

პორტუგალიის სამთავრობო ვებ-გვერდი, სადაც ქვეყნდება მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილება

პორტუგალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი

პორტუგალიის ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებ-გვერდი

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

  განახლებულია 11.07.2022