რუსეთის ფედერაციაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

   კოვიდვაქცინით შესვლის პირობები

 

რუსეთის ფედერაციაში შესასვლელად კოვიდ-ვაქცინირებულთათვის არ მოქმედებს განსხვავებული წესი.

 


 

 

   კოვიდვაქცინის გარეშე შესვლის პირობები

 

რუსეთის ფედერაციაში შესვლა შეუძლიათ მოქალაქეთა შემდეგ კატეგორიებს:

 

 1. რუსეთის ფედერაციაში აკრედიტებული ან დანიშნული დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ან მათი წარმომადგენლობების, უცხო სახელმწიფოთა ოფიციალური წარმომადგენლობების თანამშრომლებს, საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების ავტოტრანსპორტის მძღოლებს, სამდინარო, საზღვაო და საჰაერო ხომალდების ეკიპაჟების, საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების ელმავლებისა და ლოკომოტივების ბრიგადებს, რუსეთის ფედერაციაში მიმავალ ოფიციალური დელეგაციის წევრებს;
 2. პირებს, რომლებსაც აქვთ დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ორდინარული ვიზები, გაცემული ახლო ნათესავის გარდაცვალების გამო, ასევე ორდინარული ვიზები, რომლებიც გაცემულია რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით;
 3. პირებს, რომლებიც არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქის ოჯახის წევრები (მეუღლე, მშობელი, შვილი, მშვილებელი, ნაშვილები), მეურვე ან მზრუნველი. მათ უნდა წარადგინონ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქესთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
 4. მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირებს;
 5. სამკურნალოდ მიმავალ პირებს; ისინი უნდა იყვნენ სიაში, რომელიც გადაცემულია სამკურნალო დაწესებულების მიერ უცხოელის რუსეთის ფედერაციაში შეშვებაზე განაცხადის ალგორითმის შესაბამისად, მათ შორის სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით, რომელიც დამტკიცებულია ოპერატიული შტაბის მიერ;
 6. პირებს, რომლებიც მიემგზავრებიან რუსეთის ფედერაციაში ახლო ნათესავის (მეუღლე, მშობელი, შვილი, მშვილებელი, ნაშვილები), მეურვის და მზრუნველის მოსავლელად; მათ უნდა წარადგინონ დოკუმენტები (ასლები), რომლებიც ადასტურებენ ავადმყოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და მასთან ნათესაურ კავშირს;
 7. პირებს და მათი ოჯახის წევრებს (მეუღლე, მშობელი, შვილი, მშვილებელი, ნაშვილები), რომლებიც მიდიან სპორტის სფეროში სამუშაოდ, როგორც მაღალკვალიფიციური პერსონალი, აგრეთვე სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილე პირებს და მათი ოჯახის წევრებს (მეუღლე, მშობელი, შვილი, მშვილებელი, ნაშვილები). მათი სიები გადაცემული უნდა იქნას სპორტის სამინისტროს მიერ შსს-თვის, უშიშროების ფედერალური სამსახურისთვის და „როსავიაციისთვის“, საზღვრის კვეთის თარიღისა და პუნქტის მითითებით;
 8. პირებს, რომლებიც მიდიან რუსეთის ფედერაციაში სამანქანო, საჰაერო, სარკინიგზო და საზღვაო გზებით, რათა რუსეთის ფედერაციის პორტებში მყოფი საზღვაო და სამდინარო ხომალდების ეკიპაჟები შეცვალონ. მათ უნდა წარადგინონ მეზღვაურის მოწმობა და დოკუმენტი ამ პირის ეკიპაჟთა სიაში როტაციის განხორციელების თაობაზე;
 9. ბელარუსის რესპუბლიკაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირებს, რომლებიც მიდიან ბელარუსის რესპუბლიკიდან რუსეთში საჰაერო ან სახმელეთო გზით;
 10. პირებს, რომლებიც არიან ბიოლოგიური მშობლები რუსეთის ფედერაციაში სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვებისა და მიემგზავრებიან დაბადების რეგისტრაციისთვის რუსეთში. ისინი უნდა იყვნენ სიაში, რომელიც მიაწოდა რუსეთის ფედერაციის ჯანდაცვის სამინისტრომ რუსეთის ფედერაციის  შსს-ს და უშიშროების ფედერალურ სამსახურს;
 11. პირებს, რომლებიც მიემგზავრებიან რუსეთში საჰაერო გზით საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრების შესაცვლელად; მათ უნდა წარადგინონ საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟის წევრის მოწმობა და აღნიშნულ რეისზე ფრენის დავალება;
 12. სამუშაოდ მიმავალ პირებს, რომლებიც არიან სიაში რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მოზიდვის ქმედებების ალგორითმის შესაბამისად და დამტკიცებულია ოპერატიული შტაბის მიერ, რუსეთის ფედერაციის  შრომისა და დასაქმების ფედერალური სამსახურის მიერ გაგზავნილია სახელმწიფო ფედერალური საინფორმაციო სისტემის "სახელმწიფო და მუნიციპალური მომსახურების ერთიანი პორტალი (ფუნქციები)" გამოყენებით რუსეთის ციფრული განვითარების, კავშირგაბმულობისა და მასობრივი კომუნიკაციების სამინისტროს მიგრაციისა და რეგისტრაციის აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემის უწყებრივ სეგმენტზე, აგრეთვე პირადობის დამადასტურებელი საბუთების დამზადება, გაფორმება და დოკუმენტების მიმოქცევის კონტროლი, სიის შემდგომი გაგზავნის მიზნით, უშიშროების ფედერალური სამსახურის უწყებრივ სეგმენტში;
 13. გაერთიანებულ სამეფოში, ტანზანიაში, თურქეთში, შვეიცარიაში, ეგვიპტეში, მალდივის რესპუბლიკაში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, კორეის რესპუბლიკაში, ბელორუსში, კუბის რესპუბლიკაში, სერბეთში, იაპონიაში, სეიშელის კუნძულების რესპუბლიკაში, ეთიოპიაში, ვიეტნამში, ინდოეთში, კატარში, ფინეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, საბერძნეთსა და სინგაპურში მუდმივი ბინადრობის მქონე პირებს, რომლებიც საჰაერო გზით მიემგზავრებიან რუსეთის ფედერაციაში ამავე ქვეყნებიდან.

 

 

 

  რუსეთის ფედერაციაში გამგზავრების მსურველებმა საზღვრის კვეთისას უნდა წარადგინონ PCR-ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ტესტის პასუხის წარდგენა სავალდებულოა 8 წლის ასაკიდან.

PCR ტესტის ჩატარების შესაძლებლობა არის აეროპორტშიც. ტესტის ჩატარების ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 30 აშშ დოლარს.

საზღვრის კვეთის შემდგომ, მოქალაქეები გადადიან ორკვირიან თვითიზოლაციაში.

 


 

   დამატებითი მოთხოვნები

 

ზემოთ მითითებული სიის მე-5, მე-7, მე-12 პუნქტებში აღნიშნულმა და უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლებლად მიმავალმა პირებმა უნდა ისარგებლონ ბმულით «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», წინასწარ ინფორმაციის შეყვანის მიზნით. სხვა შემთხვევებში, ანკეტა ივსება საზღვარზე.

 


 

 

   სტუდენტები

 

უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლებლად მიმავალი პირები უნდა ირიცხებოდნენ ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ფორმირებულ სიაში და მიდიოდნენ რუსეთში სასწავლებლად იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომლთა სია დამტკიცებულია ოპერატიული შტაბის მიერ.

აღნიშნულ სიებს საგანმანათლებლო დაწესებულება, დამფუძნებლების თანხმობით, უგზავნის რუსეთის ციფრული განვითარების, კავშირგაბმულობისა და მასობრივი კომუნიკაციების სამინისტროს მიგრაციისა და რეგისტრაციის აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემის უწყებრივ სეგმენტს, სახელმწიფო ფედერალური საინფორმაციო სისტემის "სახელმწიფო და მუნიციპალური მომსახურების ერთიანი პორტალი(ფუნქციები)" გამოყენებით.

 

   ტრანზიტით გავლის პირობები

 

რუსეთის ფედერაციაში ტრანზიტული მგზავრობა დაშვებულია პირებისათვის, რომლებიც არ ტოვებენ სატრანზიტო ზონას.

 


 

   დამატებითი ინფორმაცია

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

 

ბმული

 


 

 

   ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

 

განახლებულია 18.06.2021