რუსეთის ფედერაციაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

 

  ზოგადი ინფორმაცია

 

 

პამდემიის დროს არსებული ყველა შეზღუდვა რუსეთის ფედერაციაში მგზავრობასთან დაკავშირებით გაუქმდა და ვითარება დაუბრუნდა პანდემიამდელ მდგომარეობას.

 

 


 

 

   ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

 

  განახლებულია 07.11.2022