ესპანეთის სამეფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

ესპანეთის სამეფოში გაუქმდა კორონავირუსის გამო დაწესებული ყველა შეზღუდვა და საზღვრის კვეთის რეგულაციები დაუბრუნდა პანდემიამდელ პერიოდს.

 

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე:

 

 https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

  განახლებულია 24.10.2022