ესპანეთის სამეფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 კოვიდვაქცინით შესვლის პირობები

 

საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ჩატარებული აქვს კოვიდვაქცინის სრული კურსი (დაშვებული ვაქცინებია Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (J&J), Sinopharm, Sinovac), შეუძლია ესპანეთში ნებისმიერი მიზნით გამგზავრება.

საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა ვაქცინის ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა (ე.წ. COVID-19 ბარათი, QR კოდით).

ვაქცინაციის მეორე დოზის შემდეგ გასული უნდა იყოს მინიმუმ 14 დღე (Janssen (J&J) შემთხვევაში ერთი დოზა) და ბოლო დოზიდან არაუმეტეს 270 დღე,   ხოლო მეორე დოზიდან (Janssen (J&J)-ის შემთხვევაში პირველი დოზიდან)  270 დღის გასვლის შემთხვევაში სავალდებულოა ბუსტერ დოზით ვაქცინაციის დამადასტურებელი კოვიდ ბარათის წარდგენა. 12 წლამდე (11 წლის ჩათვლით) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ქვეყანაში შესვლა შეუძლიათ ვაქცინაციის მოწმობის და SARSCoV2 დიაგნოსტიკური ტესტების გარეშე. 

ვაქცინირებული მგზავრებისათვის სპეციალური ელექტრონული ფორმის შევსება აღარ არის სავალდებულო!

კანარის კუნძულებზე მიმავალი მგზავრებისთვის იგივე რეგულაციები ვრცელდება, მხოლოდ საჭიროა ბოლო 48 საათში გაკეთებული ანტიგენ ტესტის ან ბოლო 72 საათში გაკეთებული PCR ტესტის წარდგენა.

 


 კოვიდვაქცინის გარეშე შესვლის პირობები

 

2022 წლის 21 მაისიდან არავაქცინირებულ პირს შეუძლია გამგზავრება ესპანეთში ნებისმიერი მიზნით. საზღვრის კვეთისას მან უნდა წარადგინოს გამგზავრებამდე ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR-ტესტის ან ბოლო 24 საათში ჩატარებული ანტიგენ-ტესტის უარყოფითი პასუხი.

ესპანეთში შესვლა ასევე შეუძლია არავაქცინირებულ პირს, რომელიც ფლობს SARS-CoV-2-ისგან გამოჯანმრთელების ცნობას. ცნობა გაცემული უნდა იყოს  დადებითი დიაგნოსტიკური კვლევიდან (PCR ან ანტიგენის სწრაფი ტესტი)  11 დღის შემდეგ - 180 დღიანი მოქმედების ვადით.  ცნობა  შედგენილი უნდა იყოს ესპანურ, ინგლისურ,  გერმანულ, ან ფრანგულ  ენაზე და შეიცავდეს, სულ მცირე, შემდეგი სახის ინფორმაციას: 1. მფლობელის სახელი და გვარი. 2. SARS-CoV-2-ის პირველი დადებითი დიაგნოსტიკური ტესტის შედეგის თარიღი. 3. შესრულებული ტესტის ტიპი. 4. გამცემი ქვეყანა.  

არავაქცინირებულმა მოქალაქემ, ესპანეთის სამეფოში მგზავრობამდე 48 საათით ადრე უნდა შეავსოს სპეციალური სამედიცინო კონტროლის ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა ვებ-გვერდზე: www.spth.gob.es/create და მიღებული QR-კოდი წარადგინოს საზღვარზე.

 

 


 ტესტის წარდგენის ვალდებულება

 

12 წლამდე (11 წლის ჩათვლით) არასრულწლოვანს შეუძლია იმგზავროს კოვიდ-ტესტის გარეშე.

 

 


 ტრანზიტით გავლის შესაძლებლობა

 

თუ მგზავრები არ ტოვებენ საერთაშორისო ტრანზიტულ ზონას, ამ შემთხვევაში განთავისუფლებული არიან სანიტარული კონტროლისგან, თუმცა არავაქცინირებულმა მგზავრებმა უნდა შეავსონ სამედიცინო კონტროლის სარეგისტრაციო ფორმა.

 


 წინასწარი რეგისტრაცია

 

არავაქცინირებულმა მოქალაქემ, ესპანეთის სამეფოში მგზავრობამდე 48 საათით ადრე უნდა შეავსოს სპეციალური სამედიცინო კონტროლის ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა ვებ-გვერდზე: www.spth.gob.es/create და მიღებული QR-კოდი წარადგინოს საზღვარზე.

 


 დამატებითი ინფორმაცია

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ბმული 1

ბმული 2 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

  განახლებულია 23.05.2022