თურქმენეთში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

     თურქმენეთის მთავრობის საგანგებო კომისიის გადაწყვეტილებით, შეიზღუდა თურქმენეთის ტერიტორიაზე უცხოელთა, აგრეთვე თურქმენეთის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესვლა (გარდა საგანგებო სამთავრობო კომისიის მიერ გაცემული სპეციალური ნებართვებისა).

     2022 წლის 16 თებერვლიდან თურქმენეთში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საკონსულო დაწესებულებების და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლებმა და მათმა ოჯახის წევრებმა, ქვეყანაში შესვლისას უნდა გაიარონ 14 დღიანი კარანტინი საკუთარ საცხოვრებელ ადგილზე. ქვეყანაში შესვლისას მათ უნდა წარმოადგინონ ბოლო 48 საათში გაკეთებული უარყოფითი PCR ტესტის პასუხი, ასევე ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირველი დოზის მიღებიდან გასული უნდა იყოს მინიმუმ 42 დღე) ან სხეულში ანტიგენის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

  

 

   ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 16.02.2022