თურქმენეთში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

 

COVID-19-თან დაკავშირებული სიტუაციის გაუმჯობესებიდან გამომდინარე, თურქმენეთმა მოხსნა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში შესვლაზე დაწესებული დროებითი შეზღუდვა.  2022 წლის 11 ნოემბრიდან უცხო ქვეყნის ყველა მოქალაქესა და მოქალაქეობის არმქონე პირს აქვს თურქმენეთის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება თურქმენეთის კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

თურქმენეთის დაავადებათა კონტროლის საგანგებო კომისიის გადაწყვეტილების თანახმად, 2023 წლის მარტიდან: 

 

- ოფიციალური დელეგაციების წევრებს მოეთხოვებათ მხოლოდ ვაქცინაციის სერტიფიკატის, ან ანტისხეულების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტის, ან სამედიცინო მიზეზით ვაქცინაციისგან  გათავისუფლების დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენა (საზღვარზე ტესტირება განსხვავებული წესით);

 

-    თურქმენეთში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიებისა, საკონსულო დაწესებულებებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლებს, ასევე მათი ოჯახის წევრებს, ქვეყანაში შესვლისას მოეთხოვებათ ვაქცინაციის სერტიფიკატის, ან ანტისხეულების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან სამედიცინო მიზეზით ვაქცინაციისგან  გათავისუფლების დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენა და ექსპრეს-ტესტირება აეროპორტში (ღირებულება - 55 თურქმენული მანათი (მხოლოდ მოქმედი სააკრედიტაციო ბარათის მფლობელთათვის)); 

 

-  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს (გარდა ზემოთ ხსენებული კატეგორიებისა) მოეთხოვებათ ვაქცინაციის სერტიფიკატი ან ანტისხეულების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან სამედიცინო მიზეზით ვაქცინაციისგან  გათავისუფლების დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენა და PCR-ტესტირება აეროპორტში (ღირებულება - 43 აშშ დოლარი).

     

 


   ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 04.04.2023