ურუგვაის აღმოსავლურ რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

  • ურუგვაიში გამგზავრების მსურველმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა შეავსოს ჯანმრთელობის დეკლარაცია:

https://www.gub.uy/ministerio-turismo/comunicacion/noticias/hacer-declaracion-jurada-salud-formato-digital

დეკლარაცია უნდა შეივსოს იმავე დოკუმენტის საფუძველზე, რომლითაც პირი ურუგვაიში შესვლას აპირებს.

დეკლარაციის შევსებისთანავე იქმნება ბმული მის ჩამოსატვირთად და დეკლარაციის შემვსებ პირს ელ. ფოსტაზე ეგზავნება.

 

  • ურუგვაიში შესასვლელად პირი ვალდებული არ არის წარმოადგინოს ვაქცინაციის სერტიფიკატი, თუკი კორონავირუსი გამგზავრებამდე 10-დან 90-მდე დღის განმავლობაში გადაიტანა.

           

  • უცხო ქვეყნის ვაქცინირებულ მოქალაქეს არ ევალება წარმოადგინოს COVID-19-ის ტესტის შედეგი.

გამგზავრებამდე 72 საათის განმავლობაში ტესტი უნდა ჩაიტაროს 6 წელს გადაცილებულმა პირმა, რომელსაც ვაქცინაციის სრული კურსი არ გაუვლია და 10-დან 90-მდე დღის განმავლობაში არ გადაუტანია კორონავირუსი.

 

  • ურუგვაიში შესასვლელად უცხო ქვეყნის მოქალაქე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სამედიცინო მომსახურებით ან სამგზავრო დაზღვევით, რომელიც ურუგვაიში ყოფნისას წარმოშობილ ხარჯებს დაფარავს.

 


 

   დამატებითი ინფორმაცია

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ბმული 1

 

 


 

 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

 

  განახლებულია 09.08.2022