ტაილანდის სამეფოში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

ვაქცინირებულთა მიმართ მოქმედებს ქვეყანაში შესვლის განსხვავებული წესი.

ქვეყანაში აღიარებული ვაქცინებია:

 • Pfizer-BioTech;
 • AstraZeneca
 • Janssen
 • Sinovac;
 • Covishield (Serum Institute of India)

​    

ვაქცინაციის მეორე დოზიდან (Janssen შენთხვევაში პირველი აცრიდან) გასული უნდა იყოს მინიმუმ 14 დღე.

 


 ვაქცინირებულთა შესვლის პირობები

 

მგზავრობა დაშვებულია ნებისმიერი მიზნით.

სრულად ვაქცინირებულმა მგზავრებმა უნდა გაიარონ 7-დღიანი სავალდებულო  კარანტინი ტაილანდის მთავრობის მიერ ავტორიზებულ საკარანტინე სასტუმროში, საკუთარი ხარჯებით.  

იხ.:https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-traveler-journey და https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2   

 

ტაილანდში გამგზავრების მსურველებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი მოთხოვნები:

 • მგზავრობამდე სულ მცირე 7 დღით ადრე, რეგისტრაცია უნდა გაიარონ Thailand-Pass ბმულზე: https://tp.consular.go.th/. პასუხად მიღებული QR კოდი, მგზავრებმა უნდა იქონიონ თან და წარადგინონ თვითმფრინავში ჩასხდომისას და ქვეყანაში შესვლისას;
 • მგზავრებმა უნდა იქონიონ სამოგზაურო დაზღვევა, რომელიც დაფარავს ხარჯებს 50,000 აშშ დოლარის ფარგლებში და აგრეთვე COVID-19 მკურნალობის ხარჯებს;
 • მგზავრებმა უნდა დაჯავშნონ ოთახი საკარანტინე სასტუმროში;
 • მგზავრებმა უნდა წარადგინონ, მგზავრობის დაწყებამდე არა უმეტეს 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ტესტის ჩატარების მოთხოვნა არ ვრცელდება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებზე;
 • ქვეყანაში შესვლის შემდეგ მგზავრებს ხელახლა ჩაუტარდებათ  PCR ტესტი;
 • სავალდებულოა განმეორებითი PCR ტესტი ქვეყანაში შესვლიდან მე-5 ან მე-6 დღეს;
 • სავალდებულოა მობილურ ტელეფონზე „MorChana” აპლიკაციის ჩამოტვირთვა.

 არავაქცინირებულთა შესვლის პირობები

 

 

მგზავრობა დაშვებულია ნებისმიერი მიზნით.

 

არავაქცინირებულმა ან არასრულად ვაქცინირებულმა მგზავრებმა უნდა გაიარონ - 10-დღიანი სავალდებულო კარანტინი ტაილანდის მთავრობის მიერ ავტორიზებულ საკარანტინე სასტუმროში.  იხ.: https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-traveler-journey და https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

ტაილანდში გამგზავრების მსურველებმა უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი მოთხოვნები:

 • მგზავრობამდე სულ მცირე 7 დღით ადრე, რეგისტრაცია უნდა გაიარონ Thailand-Pass ბმულზე: https://tp.consular.go.th/. პასუხად მიღებული QR კოდი, მგზავრებმა უნდა იქონიონ თან და წარადგინონ თვითმფრინავში ჩასხდომისას და ქვეყანაში შესვლისას;
 • მგზავრებმა უნდა იქონიონ სამოგზაურო დაზღვევა, რომელიც დაფარავს ხარჯებს 50,000 აშშ დოლარის ფარგლებში და აგრეთვე COVID-19 მკურნალობის ხარჯებს;
 • მგზავრებმა უნდა დაჯავშნონ ოთახი საკარანტინე სასტუმროში;
 • მგზავრებმა უნდა წარადგინონ, მგზავრობის დაწყებამდე არა უმეტეს 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ტესტის ჩატარების მოთხოვნა არ ვრცელდება 6 წლამდე ასაკის ბავშვებზე;
 • ქვეყანაში შესვლის შემდეგ მგზავრებს ხელახლა ჩაუტარდებათ  PCR ტესტი;
 • სავალდებულოა განმეორებითი PCR ტესტი ქვეყანაში შესვლიდან მე-5 ან მე-6 დღეს;
 • სავალდებულოა მობილურ ტელეფონზე „MorChana” აპლიკაციის ჩამოტვირთვა.

 

    ტესტის ჩატარების ვალდებულება

 

ქვეყანაში შესვლისას (აეროპორტში) სავალდებულოა განმეორებითი PCR ტესტის ჩატარება.

დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მკურნალობის ხარჯებს ფარავს მგზავრი.


 

   ტრანზიტით გავლის შესაძლებლობა

 

ტრანზიტის დრო 24 საათს არ უნდა აღემატებოდეს.

მგზავრებმა თან უნდა იქონიონ მგზავრობამდე 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი და სამოგზაურო დაზღვევა, რომელიც დაფარავს ხარჯებს 50,000 აშშ დოლარის ფარგლებში და აგრეთვე COVID-19 მკურნალობის ხარჯებს.


 

   დამატებითი მოთხოვნები

 

სავალდებულოა ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი, რომელიც ფარავს კოვიდ-19 თან დაკავშირებულ მკურნალობას და ხარჯებს.

 


 

   დამატებითი ინფორმაცია

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ბმული 1

ბმული 2

ბმული 3

ბმული 4

 


 

 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია: 14.01.2022