ლიეტუვის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

ლიეტუვაში Covid-19-ის პანდემიის პერიოდში შემოღებული ყველანაირი შეზღუდვა მოხსნილია, როგორც საზღვრის კვეთისას, ასევე, ქვეყნის შიგნით ყოფნა/გადაადგილებისას.

 


 

   დამატებითი ინფორმაცია

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

 

საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ცალკე განთავსებულია ლიეტუვის შსს ვებ-გვერდზე

ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი

 


 

 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

  განახლებულია: 05.08.2022