საბერძნეთის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

   ზოგადი ინფორმაცია

საბერძნეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აღდგა თავისუფალი შესვლის რეჟიმი, რაც გულისხმობს ყველა საკონტროლო და შემზღუდავი მექანიზმის (ნეგატიური PCR-ტესტი, სწრაფი ანტიგენ ტესტი, ვაქცინაციის სერთიფიკატი და ვირუსის გადატანის დამადასტურებელი სერთიფიკატი) გაუქმებას. საზღვრის კვეთის რეგულაციები დაუბრუნდა პანდემიამდელ პერიოდს.


   დამატებითი ინფორმაცია

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ბმული 1

ბმული 2


 

   ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

  განახლებულია: 04.05.2022