ბულგარეთის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

2022 წლის 1 მაისიდან ბულგარეთის რესპუბლიკაში გაუქმდა კორონავირუსის გამო დაწესებული ყველა შეზღუდვა და საზღვრის კვეთის რეგულაციები დაუბრუნდა პანდემიამდელ პერიოდს.


   დამატებითი ინფორმაცია

 

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ერთიანი საინფორმაციო პორტალი, სადაც თავმოყრილია COVID-19-თან და მასთან დაკავშირებულ რეგულაციებთან დაკავშირებული ყველანაირი ინფორმაცია;

ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი;

ბულგარეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს საიტი (თავსდება ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია COVID-19-თან დაკავშირებულ რეგულაციებზე)

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

  განახლებულია: 06.05.2022