შვეიცარიის კონფედერაციაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

2 მაისიდან გაუქმდა კორონავირუსის გამო დაწესებული ყველა შეზღუდვა და საზღვრის კვეთის რეგულაციები დაუბრუნდა პანდემიამდელ პერიოდს.

ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/faq.html


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 

უვიზო რეჟიმის მოთხოვნები

ზოგადი სავიზო ინფორმაცია

 

  განახლებულია: 07.06.2022