ბელარუსის რესპუბლიკაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

ამ ეტაპზე, ბელარუსის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით, საქართველო განსაზღვრულია, როგორც „წითელ ზონაში“ შემავალი ქვეყანა.

 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოქმედებს შემდეგი რეგულაციები:

ბელარუსში შესვლისას საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია წარადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი და გაიაროს 10 დღიანი თვითიზოლაცია.

 


 

   ტრანზიტით გავლის შესაძლებლობა

 

მოქალაქეებს, რომლებიც ბელარუსის ტერიტორიას იყენებენ სატრანზიტოდ, ქვეყანა უნდა დატოვონ 24 საათის განმავლობაში.

 

ტრანზიტის შემთხვევაში PCR ტესტი არ არის სავალდებულო.

 


 

   დადგენილი გამონაკლისები

 

აღნიშნული რეგულაციები არ ვრცელდება დიპლომატებზე, ოფიციალურ დელეგაციებზე, თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრებზე და საერთაშორისო სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებზე.

 

ასევე, ბიზნეს ვიზიტორებზე, იმ შემთხვევაში თუ მგზავრს აქვს ბელარუსში დარეგისტრირებული იურიდიული პირის მოწვევა (სასაზღვრო პუნქტზე საჭიროა მოწვევის ან მოწვევის ასლის ფიზიკური ვერსიის წარდგენა, რომელშიც მითითებულია მგზავრის ვიზიტის მიზანი და პერიოდი; მომწვევი მხარის იურიდიული მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია);  

 


 

   დამატებითი ინფორმაცია 

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

ბმული

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია 22.06.2021