ომანის სასულთნოში პანდემიის პერიოდში შესვლის პირობები

 

 

 კოვიდვაქცინით შესვლის პირობები

 

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ კოვიდვაქცინის სრული კურსი, შეუძლიათ ომანში ნებისმიერი მიზნით გამგზავრება. დაშვებული ვაქცინებია Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnic V. ვაქცინის მეორე დოზიდან გასული უნდა იყოს 14 დღე მაინც. 

საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა ვაქცინის ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა (ე.წ. COVID-19 ბარათი, QR კოდით).


 

 ტესტის წარდგენის ვალდებულება 

მგზავრებმა უნდა წარმოადგინონ PCR უარყოფითი ტესტი არაბულ ან ინგლისურ ენაზე.  

ფრენებზე, რომელთა ხანგრძლივობა 8 საათზე მეტია, ტესტი უნდა გაკეთდეს ჩასვლამდე 96 საათით ადრე. ხოლო ფრენებზე, რომელთა ხანგრძლივობა 8 საათზე ნაკლებია - 72 საათით ადრე

ამასთანავე, ვიზიტორებს ჩასვლისას უტარდებათ განმეორებითი ტესტი. 


 

  დამატებითი მოთხოვნები

 

ომანის სასულთნოში ჩასულ ყველა მგზავრს უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო სამედიცინო დაზღვევა, რომელიც ფარავს Covid-19-ის მკურნალობის ხარჯებს  ერთი თვის განმავლობაში


 

 წინასწარი რეგისტრაცია

 

ომანის სასულთნოში გამგზავრებამდე, მგზავრებმა უნდა გაიარონ წინასწარი რეგისტრაცია https://covid19.emushrif.om/traveler/travel  აპლიკაციაზე, გადაიხადონ ტესტის საფასური 25 რიალის (65 აშშ დოლარი) ოდენობით და გადმოწერონ Tarrasud + აპლიკაცია

 

- ყველა მგზავრი ექვემდებარება PCR ტესტს ჩასვლისთანავე, ასევე მათ უნდა ატარონ Tarrasud + სპეციალური სამაჯური კარანტინის/თვითიზოლაციის 7 დღის განმავლობაში და უნდა გაიკეთონ PCR ტესტი ჩამოსვლიდან მე-8 დღეს

 

- 16 წლამდე ასაკის ბავშვები თავისუფლდებიან PCR ტესტისა და სამაჯურის გაკეთებისაგან


 

 თვითიზოლაცია/კარანტინი

 

 - ყველა მგზავრი ექვემდებარება 7 დღიან კარანტინს/თვითიზოლაციას. განმეორებითი PCR ტესტი უნდა გაკეთდეს მე-8 დღეს, საკუთარი ხარჯებით


 

 ტრანზიტით გავლის შესაძლებლობა

 

ყველა მგზავრს, განურჩევლად მისი საბოლოო დანიშნულების ადგილისა, უნდა ჰქონდეს უარყოფითი ტესტის შედეგი


 

 კოვიდვაქცინის გარეშე შესვლის პირობები

 

კოვიდვაქცინის გარეშე შემსვლელი პირებისათვის იგივე პირობებია.

სავალდებულოა PCR უარყოფითი ტესტი არაბულ ან ინგლისურ ენაზე.  

ფრენებზე, რომელთა ხანგრძლივობა 8 საათზე მეტია, ტესტი უნდა გაკეთდეს ჩასვლამდე 96 საათით ადრე. ხოლო ფრენებზე, რომელთა ხანგრძლივობა 8 საათზე ნაკლებია - 72 საათით ადრე.

 

ამასთანავე, ვიზიტორებს ჩასვლისას უტარდებათ განმეორებითი ტესტი. 

 

ომანის სასულთნოში გამგზავრებამდე, მგზავრებმა უნდა გაიარონ წინასწარი რეგისტრაცია https://covid19.emushrif.om/traveler/travel  აპლიკაციაზე, გადაიხადონ ტესტის საფასური 25 რიალის (65 აშშ დოლარი) ოდენობით და გადმოწერონ Tarrasud + აპლიკაცია

 

- ყველა მგზავრი ექვემდებარება PCR ტესტს ჩასვლისთანავე, ასევე მათ უნდა ატარონ Tarrasud + სპეციალური სამაჯური კარანტინის/თვითიზოლაციის 7 დღის განმავლობაში და უნდა გაიკეთონ PCR ტესტი ჩამოსვლიდან მე-8 დღეს

 

- 16 წლამდე ასაკის ბავშვები თავისუფლდებიან PCR ტესტისა და სამაჯურის გაკეთებისაგან

                   

ომანში ჩამსვლელმა ყველა მგზავრმა წინასწარ უნდა დაჯავშნოს სასტუმრო კარანტინის/ თვითიზოლაციის რეჟიმის გასავლელად შემდეგ ბმულზე: https://covid19.emushrif.om/  

რეგულაცია არ ეხებათ ომანის მოქალაქეებს, დიპლომატებს და მათი ოჯახის წევრებს.